Od 25. 5. 2020 bude obnoven provoz MŠ v plném rozsahu

Před prvním vstupem dítěte do MŠ je nutno vyplnit čestné prohlášení.

Provoz MŠ bude za přísnějších hyg. opatření.

Všechny děti budou automaticky přihlášeny k odběru jídel. Rodiče, kteří do školky děti nepošlou, musí si zrušit odběr jídel na tel. 515337626 u paní vedoucí ŠJ, jinak jídla propadnou – odběr do jídlonosiče nebude možný.