Logická olympiáda 2020


Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Soutěž je pro soutěžící zdarma.

Soutěžní kategorie:
Kategorie MŠ: mateřské školy  – test 15 min
Kategorie A1: žáci 1. třídy základní školy
– test 20 min
Kategorie A2: žáci 2. třídy základní školy
– test 20 min
Kategorie A: žáci prvního stupně základních škol (3. – 5. třída) – test 30 min
Kategorie B: žáci druhého stupně základních škol (6. – 9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) – test 30 min

Základní kolo proběhne:
kategorie MŠ, A1, A2: 22. – 28.  října 2020 
kategorie A: 1. – 7. října 2020
kategorie B: 8. –  14. října 2020

Nejlepší řešitelé  z kategorií A a B postoupí do krajských kol. Nejlepší řešitelé z kategorie MŠ ve vybraných okresech postoupí do okresních kol. Soutěžící z kategorie A1 a A2 absolvují jen základní kolo a nepostupují do krajských kol.

Registrace soutěžících od 1.září 2020 do 30. září 2020:
https://www.logickaolympiada.cz/?fbclid=IwAR28cktRSElZHcSrnDPdrzWRLKBd73LNZ1UzKSurdLcETo_oDYAKaEyXZQ8