Obnovení provozu MŠ bude od 4. 1. 2021

Důrazně žádáme, abyste kontrolovali zdravotní stav dítěte a v případě podezření na jakékoliv onemocnění dítě do školy neposílali.