Dne 7. 3. 2023 proběhlo konkurzní řízení na obsazení místa ředitele školy ZŠ a MŠ Loděnice. Na základě rozhodnutí komise byla s účinností od 8. 3. 2023 jmenována ředitelkou školy Mgr. Jana Rudolfová.