Absolventské práce

Ve čtvrtek 13. 6. 2024 se na naší škole konala poprvé prezentace absolventských prací žáků 9. ročníku.
Prezentace probíhala za účasti vedení školy, učitelů 2. st., rodičů žáků a samozřejmě i samotných autorů prací.
Každá prezentace byla jedinečná, rodiče měli možnost vidět, jaké pokroky jejich děti udělaly a jaké dovednosti
a znalosti si během studia osvojily.
Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli. Poděkování patří také školní jídelně, která zajišťovala občerstvení.

Foto

Podobné příspěvky