Pokyny pro rodiče a žáky ZŠ

Zákonný zástupce žáka je povinen před odchodem svého dítěte do školy zkontrolovat jeho zdravotní stav (příznaky, rozhovor). Při sebemenším podezření na jakékoliv onemocnění dítě do školy nepošle. V případě, že se příznaky projeví až ve škole, žák bude izolován a zákonní zástupci budou kontaktováni a v takovém případě jsou povinni dítě ze školy vyzvednout bez…

zobrazit více