Z důvodu ukončování rekonstrukce školy a navazujících prací budou volby probíhat hlasováním prostřednictvím Edookitu.

22. 9. 2021 ředitel školy zpřístupní zákonným zástupcům žáků anketu, ve které zákonní zástupci vloží svůj hlas. O kandidátech budou zák. zástupci informováni 20. 9. 2021 prostřednictvím Edookitu.

Zákonní zástupci, kteří si doposud nezřídili účet v Edookitu, mohou tak učinit prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu edookit@zslodenice.cz s tímto obsahem:

Jméno a příjmení zák. zástupce, jméno a příjmení žáka, telefonní kontakt zák. zástupce pro ověření totožnosti.