Vážení rodiče, milí žáci,

z důvodu prodloužení stavebních prací v budově školy, které jsme nemohli nijak ovlivnit, jsme byli nuceni zorganizovat náhradní způsob vzdělávání, a to tak, aby bylo co nejméně dotčeno. Prosím čtěte pečlivě organizační pokyny níže.

 1. 9.:
  1. ročník – zahájení školního roku v 8:00 v prostorách nové družiny (paní učitelka Schalová si děti vyzvedne před školou). Z důvodu omezeného místa prosíme, aby s dětmi přišli pouze rodiče. Výuka bude do 8:45 hodin.
  2. ročník – samotestování žáků od 7:00 do 7:45 v prostorách školní jídelny. Poté žáci odcházejí před školu, kde si je vyzvedne paní učitelka Partlová. V 7:50 otestovaní žáci odcházejí s paní učitelkou do učebny v přízemí. Výuka bude do 11:25.
  3. ročník – samotestování žáků od 7:00 do 7:45 v prostorách školní jídelny. Poté žáci odcházejí před školu, kde čekají na příjezd autobusu a příchod třídní učitelky. V 8:00 odjíždějí v doprovodu třídního učitele do Pohořelic, do učeben SVČ Pohořelice, kde bude probíhat výuka. Návrat z Pohořelic je v 11:25.
  4. ročník – samotestování žáků od 7:00 do 7:45 v prostorách školní jídelny. Poté žáci odcházejí před školu, kde čekají na příjezd autobusu a příchod třídní učitelky. V 8:00 odjíždějí v doprovodu třídní učitelky do Pohořelic, do učeben SVČ Pohořelice, kde bude probíhat výuka. Návrat z Pohořelic je v 11:25.
  5. ročník – samotestování žáků od 7:00 do 7:45 v prostorách školní jídelny. Poté žáci odcházejí před školu, kde čekají na příjezd autobusu a příchod třídní učitelky. V 8:00 odjíždějí v doprovodu třídní učitelky do Pohořelic, do učeben SVČ Pohořelice, kde bude probíhat výuka. Návrat z Pohořelic je v 11:25.
  6. ročník – samotestování žáků od 7:00 do 7:45 v prostorách školní jídelny. Poté žáci odcházejí před školu, kde čekají na příchod třídního učitele. V 7:45 odcházejí s třídním učitelem do Kulturního domu Loděnice, kde budou probíhat adaptační aktivity nového kolektivu. Výuka končí ve 12:30.
  7. – 9. ročník – žáci zůstávají doma a připojí se v 9:00 ke schůzce v Teamsech – další pokyny dostanou od svých třídních učitelů.
 2. 9.:
  1. ročník – samotestování žáků od 7:20 do 7:45 v prostorách školní jídelny. Poté žáci odcházejí před školu, kde si je vyzvedne paní učitelka Schalová. V 7:50 otestovaní žáci odcházejí s paní učitelkou do učebny nové družiny. Výuka bude do 11:25.
  2. ročník – v 7:45 si žáky vyzvedne před školou p. uč. Partlová a žáci odcházejí s paní učitelkou do učebny v přízemí. Výuka bude do 11:25.
  3. ročník – v 7:45 odjíždějí v doprovodu třídní učitelky do Pohořelic, do učeben SVČ Pohořelice, kde bude probíhat výuka. Návrat z Pohořelic je v 12:30.
  4. ročník – v 7:45 odjíždějí v doprovodu třídní učitelky do Pohořelic, do učeben SVČ Pohořelice, kde bude probíhat výuka. Návrat z Pohořelic je v 12:30.
  5. ročník – v 7:45 odjíždějí v doprovodu třídní učitelky do Pohořelic, do učeben SVČ Pohořelice, kde bude probíhat výuka. Návrat z Pohořelic je v 12:30.
  6. ročník – v 7:45 odchází s třídním učitelem do Kulturního domu Loděnice, kde budou probíhat adaptační aktivity nového kolektivu. Výuka končí ve 12:30.
  7. – 9. ročník – žáci zůstávají doma a připojí se v 9:00 ke schůzce v Teamsech – další pokyny dostanou od svých třídních učitelů.
 3. 9.:
  1. ročník – v 7:45 si žáky před školou vyzvedne p. uč. Schalová. a žáci odcházejí s paní učitelkou do učebny nové družiny. Výuka bude do 11:25.
  2. ročník – v 7:45 si žáky vyzvedne před školou p. uč. Partlová a žáci odcházejí s paní učitelkou do učebny v přízemí. Výuka bude do 11:25
  3. ročník – v 7:45 odjíždějí v doprovodu třídní učitelky do Pohořelic, do učeben SVČ Pohořelice, kde bude probíhat výuka. Návrat z Pohořelic je v 12:30.
  4. ročník – v 7:45 odjíždějí v doprovodu třídní učitelky do Pohořelic, do učeben SVČ Pohořelice, kde bude probíhat výuka. Návrat z Pohořelic je v 12:30.
  5. ročník – v 7:45 odjíždějí v doprovodu třídní učitelky do Pohořelic, do učeben SVČ Pohořelice, kde bude probíhat výuka. Návrat z Pohořelic je v 12:30.
  6. ročník – v 7:45 odchází s třídním učitelem do Kulturního domu Loděnice, kde budou probíhat adaptační aktivity nového kolektivu. Výuka končí ve 12:30.
  7. – 9. ročník – žáci zůstávají doma a připojí se v 9:00 ke schůzce v Teamsech – další pokyny dostanou od svých třídních učitelů.

Další dny:

Výuka 1. stupně bude organizována obdobně jako v pátek 3. 9., avšak 6. 9. a 9. 9. bude ještě od 7:00 – 7:45 probíhat samotestování žáků ve školní jídelně.

Výuka 2. stupně bude distančním způsobem dle rozvrhu hodin (kamerka v Edookitu).

Pro přihlášené žáky bude možnost školních obědů od 2. 9.

Provoz školní družiny bude v obou odděleních od 2. 9.

Předpokládaný návrat do „normálu“ je 20. 9. 2021.

Doplňující informace dostanete prostřednictvím Edookitu, bude-li třeba.