Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dne 22. 9. 2021 proběhlo v souladu se Školským zákonem hlasování ve volbách do školské rady z řad rodičů a zákonných zástupců žáků základní školy.

Do vypsaného termínu 19. 9. 2021 se přihlásili 3 kandidáti a 20. 9. 2021 byli oprávnění voliči informováni o kandidátech do ŠR:
Pavel Černý, Loděnice
Ivo Vystrčil, Pohořelice
Michal Hubáček, Malešovice

22. 9. 2021 v 0:03 h byla zpřístupněna anketa prostřednictvím elektronického informačního systému Edookit, a rodiče a zákonní zástupci mohli prostřednictvím preferenčních hlasů začít hlasovat. Hlasování bylo zpřístupněno do 22. 9. 2021 do půlnoci.

Průběh a výsledky hlasování

Hlasování se zúčastnilo 80 oprávněných voličů.

Všechna hlasování byla platná – na každém hlasovacím lístku byl označen alespoň jeden kandidát.

Pavel Černý, Loděnice – 56 preferenčních hlasů
Michal Hubáček, Malešovice – 47 preferenčních hlasů
Ivo Vystrčil, Pohořelice – 34 preferenčních hlasů

Všichni kandidáti obdrželi alespoň minimální počet hlasů ke zvolení, a byli zvoleni členy školské rady pro období 2021-2024.

Ředitel školy obeznámí nově zvolené členy ŠR s jejich zvolením a po domluvě se všemi členy ŠR stanoví termín prvního zasedání.

Děkujeme všem voličům, že se zúčastnili voleb a že tím projevili zájem o spolupodílení se na správě školy.

Mgr. Petr Machálek