Výsledky zápisu 2022

Kritéria přijetí do 1. ročníku pro šk. rok 2022/2023 Základní školy a Mateřské školy, Loděnice, příspěvkové organizace Ve školním roce 2022/2023 bude do 1. ročníku přijato nejvýše 24 žáků. 1) Upřednostněny budou žadatelé ze spádových obcí (Loděnice, Šumice, Malešovice, Odrovice). Nebude-li možné přijmout všechny děti ze spádové oblasti ZŠ a MŠ Loděnice z důvodu naplnění kapacity … Pokračování textu Výsledky zápisu 2022