Naše škola vyučuje digitální kompetence v souladu s mezinárodními standardy celosvětově rozšířeného vzdělávacího a certifikačního konceptu ECDL / ICDL (European / International Certification of Digital Literacy and Digital Skills

Jsme provozovatelem akreditované testovací místnosti mezinárodního konceptu ECDL / ICDL.

Vybraní učitelé naší školy prošli odbornou přípravou ECDL / ICDL a mají statut akreditovaného testera ECDL / ICDL.

Koncept ECDL / ICDL prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Koncept ECDL / ICDL svým rozsahem pokrývá prakticky všechny oblasti, ve kterých se digitální technologie v běžném životě využívají. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů v oblasti digitálních kompetencí, od programů pro žáky a studenty základních a středních škol, přes programy pro zaměstnané, nezaměstnané nebo digitálně vyloučené osoby, až po programy určené široké veřejnosti nebo naopak pro odborníky z různých oborů.

Úspěšní absolventi ECDL / ICDL zkoušek mohou získat celou škálu mezinárodně uznávaných certifikátů, které dokládají dosažení určité úrovně kvalifikace pro práci s digitálními technologiemi. ECDL / ICDL certifikáty jsou již řadu let nejen státy Evropské unie doporučovány a používány de facto jako mezinárodní standard.

V naší škole jsou aktuálně dostupné následující certifikační zkoušky / moduly.

Základní moduly ECDL / ICDL:

  • Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu (Information Literacy)
  • Spolupráce a výměna informací na internetu (Online Collaboration)
  • Bezpečné používání informačních technologií (Cyber Security)
  • Práce s počítačem a internetem (Computer & Online Essentials)
  • Práce s webovými aplikacemi (Application Essentials)

Úspěšný absolvent všech pěti zkoušek získá Certifikát Digital Literacy (ICDL Profile Digital Literacy Certificate), což je zcela nový mezinárodně platný certifikát patřící do programu ICDL Digital Student. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu je digitálně gramotný, tj. že má nejméně takové digitální znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro běžný kvalitní život v prostředí digitálních technologií.

Certifikát ICDL Profile Digital Literacy má časově neomezenou platnost.

Více informací získáte na oficiálních webových stránkách konceptu ECDL v ČR www.ecdl.cz , na Facebookové stránce @ECDLCZ a na LinkedIn company/ecdlcz.