Vedoucí školního poradenského pracoviště:

Výchovný poradce:  Mgr. Nikola Vykydalová

kontakty:

e-mail: n.vykydalova@zslodenice

mobil: 732 358 977, 776 851 088

konzultační hodiny: dle domluvy

Hlavní činnost:

•             koordinace poradenských služeb ve škole
•             řešení problémů spojených se školní docházkou
•             řešení problémů spojených se školním neprospěchem
•             pomoc při řešení výchovných i výukových problémů žáků
•             metodická pomoc s vyplňováním potřebných dokumentů
•             organizace péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
•             organizace péče o mimořádně nadané žáky
•             organizace péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem
•             individuální pomoc žákům při řešení problémů
•             práce s třídními kolektivy
•             pedagogická intervence v rámci hodin matematiky na 2. stupni
•             spolupráce s mateřskou školou
•             prezentace ŠPP na webových stránkách školy a v EŽK
•             vyhodnocování činností ŠPP

Školní metodik prevence: Mgr. Radka Schalová

kontakty:

e-mail: r.schalova@zslodenice.cz

mobil: 732 553 618

konzultační hodiny: dle domluvy

Hlavní činnost

•             individuální pomoc žákům při řešení problémů
•             práce s třídními kolektivy
•             prevence a řešení rizikového chování (kouření, užívání alkoholu a drog,
projevy šikanování mezi žáky, rasismu apod.)
•             organizace volnočasových aktivit pro žáky

Asistentky pedagoga: Nikola Procházková, Vendula Schalová, Gabriela Cernei