ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

Co je žákovský parlament?

Žákovský parlament je skupina žáků tvořena ze zástupců tříd od 4. do 9. ročníku. Parlament se schází pravidelně 1x za měsíc a dále dle potřeby.

K čemu žákovský parlament slouží?

Parlament se podílí na uskutečňování vizí školy.

Sbírá od žáků podněty, co ve škole zlepšit, jak proměnit k lepšímu prostředí i atmosféru školy, jak vést otevřenou komunikaci mezi žáky, učiteli a vedením školy.

Realizuje akce a projekty, které upevňují bezpečné sociální klima ve škole.

Co nabízí svým členům?

Žákovský parlament učí děti mnoha dovednostem, důležitým pro další studium i budoucí práci (komunikovat, prezentovat, naslouchat, přijímat odpovědnost apod.)

Každý člen má možnost měnit naši školu k lepšímu, ukázat svoje schopnosti jinak než při vyučování a zažít pocit dobře vykonané práce.

Žáci si prostřednictvím práce v parlamentu uvědomují, že má smysl zapojovat se do veřejného dění a být aktivní.

Koordinátorky žákovského parlamentu

Mgr. Nikola Vykydalová                               Mgr. Linda Zámečníková

Členové parlamentu
Karolína Maturová (9.ročník) – místopředsedkyně parlamentu
Monika Pálková (9. ročník) – mluvčí parlamentu
Ondřej Červenka (8. ročník) – předseda parlamentu
Matěj Procházka (8. ročník)
Matěj Tropp (7.ročník)
Adéla Vodičková (7. ročník) – rychlá spojka
Vojtěch Klein (6.ročník)
Viktorie Vávrová (6.ročník) – fotografka
Anna Němcová (5.ročník)
Michal Rech (5. ročník)
Lenka Buchtová (4. ročník)
Jakub Lang (4.ročník)