V naší škole se věnujeme kvalitnímu vzdělávání žáků. Naším cílem je dobře žáky připravit na přechod ze základního vzdělávání na gymnázia, střední odborné školy i učňovské obory a zajistit jejich konkurenceschopnost v budoucím životě. Škola se dlouhodobě zaměřuje na oblasti, kterým náleží v dnešní společnosti velká pozornost. Patří mezi ně dopravní výchova, finanční gramotnost, digitální technologie a komunikační dovednosti.

Přestože jsme malá venkovská škola, umožňujeme našim žákům účastnit se různých soutěží v rámci celého Jihomoravského kraje, často i s vynikajícím postupem do celorepublikových kol. Žáky podporujeme a pomáháme jim s intenzivní přípravou. Jejich úspěchy v soutěžích jsou pro nás velkou odměnou.