Odpovědná osoba za přihlášky ke zkouškám a jejich organizaci v rámci naší školy je Mgr. Vojtěch Kašpárek.

Žáci budou mít možnost se dobrovolně přihlásit ke zkoušce z daného modulu. Tato zkouška bude vždy načasována tak, aby nasedala na výuku v informatice. Termíny zkoušek budou vždy s dostatečným předstihem vypsány na školním webu, sociálních médiích (Facebook a Instagram) a rodiče budou informování zprávou v elektronické žákovské knížce (Edookit).

Přihlašování ke zkouškám bude probíhat elektronickou podobou, žáci i rodiče budou v dostatečném předstihu obeznámeni o detailech a propozicích přihlášky.

V případě zájmu je možnost zkoušky absolvovat i mimo naši školu. Více informací najdete na webu ECDL (Zájemci o zkoušku).