Blanka Lišťáková Illešová, vedoucí školní jídelny
tel.: 515 337 626
e-mail: sj.lod@seznam.cz