V rámci výuky informatiky se z velké části zaměřujeme na přenositelné digitální kompetence, tedy takové digitální znalosti a dovednosti, které úzce souvisí s pojmem digitální gramotnost digitální gramotnost.

V průběhu druhého stupně základního vzdělávání s žáky pracujeme na jednotlivých oblastech digitální gramotnosti. Tyto oblasti jsou dle konceptu ECDL rozděleny do pěti základních modulů. Výčet jednotlivých kompetencí, dovedností a znalostí je dále definován v jednotlivých sylabech těchto modulů.

Cílem je našim žákům poskytnout konzistentní a systematický vzdělávací model, který je vybaví takovými digitálními znalostmi a dovednostmi, které jsou nezbytné pro běžný kvalitní život v prostředí digitálních technologií. Školní koncepce rozvoje digitálních kompetencí reflektuje aktuální standart Evropské unie DIGCOMP 2.0.

Každý výukový blok věnovaný danému modulu je zakončen dobrovolným oficiálním ECDL testem. Po úspěšném řešení testu žáci získají potvrzení o složení zkoušky. V průběhu druhostupňového vzdělávání budou mít žáci možnost postupně splnit pět různých modulů, po jejichž získání obdrží mezinárodně platný a časově neomezený certifikát Digital Literacy,.