• kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině
  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR
  • pro které je vzdělávání povinné (viz příloha) a zároveň mají trvalý pobyt v obci, pro kterou je spádová ZŠ a MŠ Loděnice
  • proběhne 28. 6. 2022 ve 14:00 v budově školy

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství, není-li v konkrétním případě v zákoně výslovně uvedeno jinak.

informace v češtině a v ukrajinštině