1. Zákonný zástupce žáka je povinen před odchodem svého dítěte do školy zkontrolovat jeho zdravotní stav (příznaky, rozhovor). Při sebemenším podezření na jakékoliv onemocnění dítě do školy nepošle.
  2. V případě, že se příznaky projeví až ve škole, žák bude izolován a zákonní zástupci budou kontaktováni a v takovém případě jsou povinni dítě ze školy vyzvednout bez odkladu. S dítětem poté navštíví lékaře v nejbližším možném termínu.
  3. Žák, který trpí astmatem, alergií či jinou chorobou svými příznaky zaměnitelnou s respiračním onemocněním, donese potvrzení od lékaře, že trpí astmatem, alergií apod.
  4. Žáci v průběhu pobytu ve škole nemusí mít nasazeny roušky, budou je však mít k dispozici. Toto pravidlo může být v průběhu doby změněno.
  5. Žáci mají povinnost dbát zvýšené hygienické péče.
  6. Žáci tráví přestávky ve třídě a chodeb využívají pouze k přesunu do odborných učeben a na toalety.
  7. Rodiče při vyzvedávání dětí do budovy školy nevstupují, použijí komunikačních zařízení umístěných u bočního vchodu. To se týká i vyzvedávání účastníků z družiny.
  8. Čelní vchod je používán pouze pro ranní vstup žáků do školy a jako únikový východ, při vycházení ven se použije boční vchod.