Pokyny pro rodiče a žáky ZŠ

  1. Zákonný zástupce žáka je povinen před odchodem svého dítěte do školy zkontrolovat jeho zdravotní stav (příznaky, rozhovor). Při sebemenším podezření na jakékoliv onemocnění dítě do školy nepošle.
  2. V případě, že se příznaky projeví až ve škole, žák bude izolován a zákonní zástupci budou kontaktováni a v takovém případě jsou povinni dítě ze školy vyzvednout bez odkladu. S dítětem poté navštíví lékaře v nejbližším možném termínu.
  3. Žák, který trpí astmatem, alergií či jinou chorobou svými příznaky zaměnitelnou s respiračním onemocněním, donese potvrzení od lékaře, že trpí astmatem, alergií apod.
  4. Žáci v průběhu pobytu ve škole nemusí mít nasazeny roušky, budou je však mít k dispozici. Toto pravidlo může být v průběhu doby změněno.
  5. Žáci mají povinnost dbát zvýšené hygienické péče.
  6. Žáci tráví přestávky ve třídě a chodeb využívají pouze k přesunu do odborných učeben a na toalety.
  7. Rodiče při vyzvedávání dětí do budovy školy nevstupují, použijí komunikačních zařízení umístěných u bočního vchodu. To se týká i vyzvedávání účastníků z družiny.
  8. Čelní vchod je používán pouze pro ranní vstup žáků do školy a jako únikový východ, při vycházení ven se použije boční vchod.

Podobné příspěvky