Autor: admin

Slavnostní přivítání prvňáčků

Slavnostní přivítání prvňáčků

Letošní přivítání prvňáčků proběhlo před budovou školy za přítomnosti paní ředitelky Jany Rudolfové, pana starosty Radka Galáše, třídních učitelek Radky Schalové a Hany Rusňákové. Prvňáčkům byly rozdány šerpy v červené a modré barvě. Slavnostnímu přivítání do naší školní rodiny samozřejmě přihlíželi rodiče i prarodiče nových žáčků. Přejeme jim, aby jejich první školní rok byl plný…

Nový školní rok

Nový školní rok

V pondělí 4. 9. 2023 v 8 hodin začátek nového školního roku, ukončení v 9.30. Žáci odjíždějící v 9.35 budou uvolněni dříve Provoz školní družiny a jídelny bude zahájen v úterý 5. 9. 2023. Obědy se musí přihlásit přes webové stránky školy v záložce Jídelna (zde). Od úterý 5. 9. do pátku 8. 9. končí…

Změna organizace výuky

Vážení rodiče,v posledním týdnu školního roku bude změněn rozvrh výuky následujícím způsobem:– pondělí 26. 6. až čtvrtek 29. 6. 2023 – končí výuka ve všech ročnících I. stupně v 11:35, II. stupně  ve 12:30, provoz školní družiny zůstane nezměněn,– pátek 30. 6. 2023 – 8:00 – 9:40 -slavnostní ukončení školního roku, předávání vysvědčení,  rozloučení s žáky 9. ročníků, provoz školní družiny…