INDIVIDUÁLNÍ POHOVORY rodičů s učiteli

Učitelé budou k dispozici zájemcům z řad rodičů k individuálním pohovorům ve středu 16. 11. 2022 od 16:00 do 18:00 hodin.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Podobné příspěvky