NOC SVĚTEL

Žákovský parlament spolu s učiteli pořádá 3. 11. 2023 od 17.00 hod. Noc světel. Naši žáci 2. stupně se můžou těšit na stezku odvahy, zábavné soutěže a promítání filmu. Těšíme se na všechny.

Podobné příspěvky