Blahopřejeme k 1. místu

Viktorie Vávrová z pátého ročníku vyhrála okresní kolo v recitační soutěži ve 2. kategorii
a postupuje do krajského kola.

Mgr. Nikola Vykydalová

Podobné příspěvky