Změna organizace výuky

Vážení rodiče,
v posledním týdnu školního roku bude změněn rozvrh výuky následujícím způsobem:
– pondělí 26. 6. až čtvrtek 29. 6. 2023 – končí výuka ve všech ročnících I. stupně v 11:35,

II. stupně
  ve 12:30, provoz školní družiny zůstane nezměněn,
– pátek 30. 6. 2023 – 8:00 – 9:40 -slavnostní ukončení školního roku, předávání vysvědčení,  rozloučení s žáky 9. ročníků, provoz školní družiny a dohled nad žáky bude zajištěn do prvních  odjezdů atobusů.

Podobné příspěvky