Informace pro prvňáčky

Slavnostní zahájení školního roku proběhne venku vedle budovy školy v 8 hodin, poté se žáčci přesunou do svých tříd s třídními učitelkami. Předpokládané ukončení bude v 9 hodin.

Od úterý 5. 9. do pátku 8. 9. 2023 bude vyučování končit po 3. vyuč. hod. v 10.40. Obědy budou od 11 hodin, po obědě odchází děti do družiny.

Sledujte naše facebookové a webové stránky.

Těšíme se na vás!

Podobné příspěvky