Slavnostní přivítání prvňáčků

Letošní přivítání prvňáčků proběhlo před budovou školy za přítomnosti paní ředitelky Jany Rudolfové, pana starosty Radka Galáše, třídních učitelek Radky Schalové a Hany Rusňákové. Prvňáčkům byly rozdány šerpy v červené a modré barvě. Slavnostnímu přivítání do naší školní rodiny samozřejmě přihlíželi rodiče i prarodiče nových žáčků. Přejeme jim, aby jejich první školní rok byl plný radosti, objevování a úspěchů.

Podobné příspěvky