Finanční gramotnost

V pondělí 4. 12. 2023 se žáci 4., 5., 8. a 9. ročníku účastnili projektového vyučování na téma finanční gramotnosti. Cílem bylo poskytnout žákům praktické dovednosti a znalosti v oblasti financí, aby byli lépe připraveni na budoucí finanční výzvy. Celý den byl plný různorodých aktivit, které měly za úkol osvětlit žákům základní principy finanční gramotnosti a motivovat je k odpovědnému nakládání s penězi. Několik tříd se zaměřilo na konkrétní témata, jako jsou rozpoznávání a správa osobních výdajů, rozpočtování, úspory a investice. Projektový den se setkal s velkým zájmem ze strany žáků, jež získali užitečné dovednosti a poznatky, které jim pomohou lépe porozumět světu financí.

Finanční gramotnost

Podobné příspěvky