Experiment – Hydrosféra (6. ročník)

V rámci výuky zeměpisu jsme se s žáky 6. ročníku zaměřili na téma hydrosféra – konkrétně na podzemní vodu, příčiny jejího znečištění a způsoby její ochrany. Místo práce s učebnicemi a psaním zápisu žáci nové informace získávali pomocí názorného experimentu. 

Ve vytvořeném modelu jsme nejprve demonstrovali, jak se zásoby podzemní vody tvoří. Žáci následně sami rozhodovali, kde bude nejlepší umístit studnu a jak její čistotu následně chránit před opadem, který jsme do modelu krajiny umístili.

Troufám si tvrdit, že všechny tento dvouhodinový projekt bavil (možná se někteří i dozvěděli něco nového). Velký dík patří panu školníkovi, paním kuchařkám a rodičům za poskytnutí potřebných pomůcek. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat katedře geografie na PdfMU, odkud jsem čerpal metodické materiály pro realizaci experimentu.

Fotky z této epesní turbo-akce ZDE

Podobné příspěvky