Úklid větrolamu

V rámci zeměpisného téma „půda“ jsme se s žáky osmého ročníku zaměřili na funkci větrolamu (na jeho vliv při prevenci proti erozi a jako prvek zvyšování biodiverzity místní krajiny). Zároveň jsme také zjistili, že místní větrolam obsahuje předměty, které do něj na první pohled nepatří. A tak, poměrně spontánně a z iniciativy naši žáků, vznikla akce „Ukliď větrolam“.

Velice děkujeme obci za poskytnutí rukavic a pytlů a za následný svoz sesbíraného odpadu.

Foto z akce

Podobné příspěvky